Saturday, 26 January 2013

Karya Pertama : Warqah Kasih Rasulullah
                                          

   Begitu banyak impian yang dicita-citakan. Semangat dalam mengecapi apa yang kita suka buat adalah perkara yang biasa didalam hidup. Kehidupan manusia yang berbeza menyebabkan ada antara perkara yang kita suka tetapi tidak disukai oleh orang lain. Sesuatu yang kita minat tidak mesti orang lain juga berminat. Akan tetapi inilah usaha dakwah yang mampu penulis berikan. Kita yang biasanya berasa selesa kerana menyerahkan usaha dakwah kepada mereka yang tertentu. Mungkin ada sebahagian merasakan kita tidak perlu untuk berlebih-lebih didalam membuat kebaikan. Inilah kebenaran yang salah. 

      Ini sebuah buku yang dapat penulis terjemahkan bersama seorang sahabat yang juga orang yang berusaha menyebarkan dakwah diatas pena penulisan. Hakikatnya ia ada sebuah hasilan yang cukup kerdil jika ia dibandingkan dengan mereka-mereka yang cukup banyak curahan karyanya. Karya yang sesungguh hati untuk ditulis supaya dapat memberi sedikit ilmu kepada masyarakat. Syukur kerana ia adalah permulaan dakwah. Syukur kerana ia mendapat sokongan dan galakkan dari sahabat-sahabat. 

       Pena ini tidak akan pernah berhenti untuk menulis. Bukan penghargaan yang kita cari. Bukan nama yang ingin diagungkan. Hanya doa supaya ia akan terus mampu memberi pengajaran dan curahan ilmu yang tidak ternilai. 

 

No comments: