Tuesday, 3 June 2008

Etika Kewartawanan:Kerjaya Yang Mencabar

Penyampaian maklumat didalam televisyen, radio, akhbar dan majalah adalah perantaraan yang paling utama dalam bidang penyiaran. Medium yang mempunyai kebebasan bersuara dalam menyampaikan segala maklumat, menjadi rujukan bacaan umum didalam masyarakat. Sikap keadilan dalam menyampaikan maklumat menjadi titik tolak bagi memenuhi kehendak masyarakat yang berbilang kaum. Penekanan kualiti dalam setiap maklumat pula adalah garis panduan yang bersandarkan kepada fakta.

Namun bagi seseorang yang ingin berkecimpung didunia kewartawanan, ia bukanlah suatu kerjaya yang mudah. Maklumat yang hendak disampaikan mestilah daripada bukti-bukti yang benar. Percanggahan fakta dan penyelewengan maklumat adalah menjadi satu kesalahan didalam etika kewartawanan. Tambahan pula, sekiranya maklumat tidak menepati fakta yang betul, ia akan menimbulkan rasa marah dan benci masyarakat terhadap mereka.


keratan sebuah akhbar arus perdana


Ironinya, tugas wartawan sebenarnya telah membuka pandangan kepada masyarakat tentang kepentingan medium penyiaran . Wartawan ingin melariskan maklumat,cerita dan gambar. Semua elemen tersebut sangat berkait rapat dengan kerjaya wartawan. Tanpa elemen tersebut, maklumat seolah-olah tidak akan lengkap diantara satu sama lain. Jelas kerjaya wartawan memerlukan kebijaksanaan dalam mencari bahan yang mampu menguatkan segala maklumat yang ingin disampaikan.

Walaubagaimanapun, etika kewartawanan haruslah dijaga agar tidak timbul salah faham masyarakat terhadap hasil maklumat yang diberikan. Ini kerana sesetengah wartawan hanya mengambil maklumat atau cerita yang boleh meningkatkan hasil jualan akhbar dan majalah mereka. Malahan sudah banyak akhbar dan majalah khas yang diterbitkan hanya untuk menaikkan populariti orang-orang tertentu.


Lambakan akhbar dan isi-isi majalah berunsur picisan juga tidak ketinggalan. Penggunaan gambar sekali lagi menjadi pilihan utama untuk menarik minat masyarakat memilih dan membaca majalah tersebut. Peranan wartawan didalam majalah ini sudah pasti mahu masyarakat terjebak dengan keseronokan hidup. Identiti wartawan seperti ini sedikit sebanyak telah merosakkan nama baik kerjaya wartawan yang lain. Ibarat pepatah melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga.

Seharusnya kerjaya sebagai wartawan dilihat sebagai suatu aset yang membanggakan negara. Bukan sahaja kesempatan ini digunakan untuk mempromosikan imej negara, bahkan penghargaan kepada wartawan juga harus dipertimbangkan. Namun wartawan haruslah menghormati hak-hak dan pendirian orang lain. Kepercayaan yang diberikan kepada wartawan bukan untuk di salahgunakan, tetapi untuk diberikan ruang dalam menyampaikan maklumat semasa.

No comments: